left-long right-long
X

Renan Karagözoğlu

65 yaşındaDiğer Özellikler
Ermeni & Rum Şivesi